Správní právo

 

Jsme připraveni poskytnout právní služby v klientské věci z oblasti veřejné správy a ve věcech spadajících do správního soudnictví. Rovněž poskytujeme právní poradenství v záležitostech vymezených přestupkovým zákonem (zejména přestupky dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a s tím související evidencí bodů v registru řidičů).

Vytvořeno systémem web-rychle.cz