Obchodní právo

 

Advokátní kancelář poskytuje veškeré právní služby z oblasti obchodního práva, zejména koncipování obchodních smluv, zajišťování fúzí a akvizic společností včetně zajištění tzv. due diligence (právní prověrka společnosti), právní poradenství z oblasti ochrany hospodářské soutěže,  práva cenných papírů, insolvenčního práva aj.

Rovněž zajišťujeme veškerý servis související s tzv. corporate governance – proces založení a vzniku právnické osoby vč. přípravy potřebných dokumentů, sepsání a podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, dále návrhu na zápis změn již zapsaných údajů v obchodním rejstříku vč. koncipování dokumentů s tímto zápisem souvisejících, organizování rozhodování orgánů společností, jmenování a odvolávání členů orgánů společností, převodů obchodních podílů a akcií aj.

Na vysoké odborné úrovni se zabýváme směnečným právem.

Vytvořeno systémem web-rychle.cz