Občanské právo

Advokátní kancelář se specializuje též na poskytování veškerých právních služeb z oblasti práva soukromého, zejména

občanského práva,
práva nemovitostí včetně koncipování smluv o převodu vlastnictví nemovitosti, bytové či nebytové jednotky a smluv nájemních a dalších právních vztahů souvisejících s vlastnictvím, užíváním a správou nemovitostí,
rodinného práva včetně přípravy předmanželských smluv či dohod o zúžení společného jmění manželů, řešení otázek rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů, uzavírání dohod ohledně výchovy a výživy nezletilých dětí,
pracovního práva, zejména koncipování pracovních a manažerských smluv, výpovědí, dohod o skončení pracovního poměru, vnitřních předpisů a dalších právních úkonů zasahujících do právní sféry zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Vytvořeno systémem web-rychle.cz